מדיניות פרטיות

כללי:

מדיניות פרטיות זו חלה על כל השירותים המוצעים באתר ועל כל מערכת היחסים בין הלקוח לבין החברה.

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי, תתבקש לספק מספר נתונים אישיים, לדוגמה: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אשראי (לצורך תשלום עבור השירות), ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ("החוק"). יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

החברה מתחייבת כי לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך.

שימוש ב"עוגיות" (COOKIES):

בהסכמתך לתנאי השימוש באתר, הינך מתיר לחברה להשתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת קבצי עוגיות (קוקיז או Cookies, להלן: "עוגיות") להשתמש במידע האגור בעוגיות, ולזהותך על פיהן.

באמצעות העוגיות החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלה ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית.

אם הינך מעדיף לחסום קבצי עוגיות במהלך גלישתך באתר, באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שבו אתה משתמש, כך שתתבקש לאשר את השימוש בקבצי עוגיות באופן פרטני בכל פעם, או, לחלופין, לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותך לבדוק איך מתבצע התהליך, בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. 

שים לב: השבתת קבצי העוגיות עלולה לפגוע במתן שירותים ובנתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה והחברה תשנה את מדיניות הפרטיות, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ככל שמסרת, עדכון על כך תוך פרק זמן סביר.